Udruženje
osoba sa invaliditetom
"SHIFT"

Današnje društvo obeleženo je naglim rastom i razvojem informacionih tehnologija (IT),što je dovelo do velike zavisnosti društva, u širem smislu, od znanja i kompetencija osoba u IT području.Iako ta zavisnost raste iz dana u dan ,ljudsko pravo na obrazovanje i informacije nije prošireno i na IT područje. Pojavili su se problemi koji utiču na društvo u celini, a posebno povišen uticaj na osetljive kategorije, osobe sa invaliditetom,koji stvaraju prepreke i udaljavaju ljude od glavnog razloga i motivacije za napredak.Danas, biti informatičko računarski i informaciono komunikaciono tehnološki nepismena osoba ,znači biti osoba bez prilike , i uprkos priznatoj neophodnosti i korisnosti inkluzivne informatičke ,informaciono tehnološke,internet tehnološke,digitalne pismenosti od strane Evropske komisije,UNESKO-a,ECDL-a i ostalih relevantnih institucija, još uvek postoje grupe sa otežanim pristupom osnovnom digitalno računarskom obrazovanju (npr.osobe sa invaliditetom,osobe sa poteškoćama u učenju,radnici/e,nezaposlene osobe, osobe koje žive na udaljenim mestima gde nemaju pristup obrazovanju korišćenjem računara). Ovaj sajt zajedno sa ostalim materijalom koji će biti objavljen i prezentovan u prostorijama udruženja za informatičku edukaciju i sport i rekreaciju, predstavljaju naš doprinos realizaciji i promociji ljudskog prava na obrazovanje i informacije u IT području.Nadamo se da ćemo vam našom obukom pomoći u savlađivanju osnovnih a potom i naprednih digitalno računarskih veština i sa tom nadom želimo da naučite što više i tako postanete aktivni/a član/ica modernog IT društva. Kao i primenu postojećih u svetu i kod nas asistivnih tehnologija za osobe sa raznim vidom invaliditeta.
Udruženjem upravljaju isključivo osobe sa invaliditetom .Da bih što više osoba sa invaliditetom dobilo svoju šansu u savremenom IT društvu potrebne su nam donacije ljudi dobre volje i organizacija,uplatu možete izvršiti na račun udruženja:200-2871490101868-49. Više informacija na srtanici doniraj.

Proverite vaše znanje iz IT-a klikom na
kviz

Možete pogledati sajt koji su izradili polaznici našeg kursa klikom na
link